Apie

Įsikūrimas

Gretutinių teisių asociacija GRETA, buvo įkurta 2013 m. rugsėjo 6 d.  Pagrindinis GRETA tikslas – administruoti gretutinių teisių turėtojų turtines teises, remiantis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kitais teisės aktais bei tarptautinėmis sutartimis, taip pat užtikrinti, kad Lietuvos bei užsienio gretutinių teisių objektų panaudojimas būtų naudingesnis ir kuo platesnis.

Svarbiausi uždaviniai:

  • Administruojamų gretutinių turtinių teisių sklaida;

  • Turtinių teisių savininkų ir  muzikos Naudotojų švietimas;

  • Skaidrus  ir tikslus surinkto atlyginimo paskirstymas;

  • Kolektyvinio administravimo funkcijų atlikimas pačiais mažiausiais administraciniais  kaštais, visą dėmesį skiriant ne administracijos plėtrai, o savalaikiui ir teisėtam turtinių teisių gynimui.

Asociacijos GRETA steigėjai/ nariai:

UAB “Shakespeare Music“ – tai viena stambiausių fonogramos gamintojų Lietuvoje ir užsienyje, vienijantis tūkstančius atlikėjų bei autorių. Šis fonogramos gamintojas valdo šimtus tūkstančių fonogramų. 

Loreta Jurgaitienė – tai atlikėjų turtinių teisių savininkė. 

Nerijus Klimavičius – tai atlikėjas, fonogramų gamintojas, daugiausiai kuriantis fonogramas renginiams

Visuotinio  narių susirinkimo yra  patvirtintas ir įstatuose įtvirtintas vienasmenis valdymo organas – direktorius. Direktorės pareigas nuo įsteigimo eina Vaiva Stabingė.