2020-06-26 VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2020-06-26 18:00 VAL.

Šaukiamas                                                                                                                      

GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS

GRETA                                                                                 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

(Susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu (konferenciniu pokalbiu)

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 

–          2019 metų  metinės GRETA skaidrumo ataskaitos pristatymas ir aptarimas bei tvirtinimas;

–          Finansinių ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas;

–          Audito išvados pristatymas ir tvirtinimas;

–          Stebėtojo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;

–          Direktoriaus komandiruočių, atostogų ir kiti darbo tvarkos klausimai;

–          Kiti klausimai.

 

Susirinkimas vyks per Messenger programą. Norintiems dalyvauti susirinkime, iki 2020 m. birželio 22 dienos reikia pateikti el. pašto adresu asociacija.greta@gmail.com Messenger vartotojo vardą, kad jis būtų įtrauktas į konferencijos grupės pokalbį visuotinio susirinkimo metu. Su Visuotiniame narių susirinkime svarstomais dokumentais galima susipažinti nuo 2020 m. birželio 22 iki 2020 m. birželio 25 dienos, parašius užklausą asociacija.greta@gmail.com. Neįvykus šaukiamam visuotiniam narių susirinkimui, 2020 m. liepos 26 dieną būtų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

STEIGIMO IR KITI DOKUMENTAI

SKAIDRUMO ATASKAITA 2017

Audito išvada 2017

Gretutinių teisių asociacijos GRETA ATLYGINIMO PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ pakeitimas 2018 10 14

Gretutinių teisių asociacijos GRETA Įstatai (nauja redakcija nuo 2017.08.07)

Narių priėmimo tvarka

LEIDIMŲ ADMINISTRUOTI TURTINES TEISES DAVIMO PANAIKINIMO AR PAKEITIMO TVARKA

Priežiūros organo skyrimo tvarka bei metinės individualių interesų deklaracijos pateikimo tvarka

Skundu nagrinėjimo taisykles

Administracinių atskaitymų ir kitų atskaitymų tvarkos aprašas

Nepaskirstytų sumų tvarkos aprašas

Interesų deklaravimo tvarkos aprašas

Licencinių sutarčių išdavimo tvarkos aprašas