STEIGIMO IR KITI DOKUMENTAI

2021-07-16 GRETA Visuotinio narių susirinkimo dokumentai:

2021 VNS PROTOKOLAS

2020m Skaidrumo ataskaita (1) (1)

2020 veiklos ataskaita

2020 m. Finansinės ataskaitos

AUDITO Išvada 2020 Gretutinių teisių asociacija Greta s0702

2020 stebetojo ataskaita

2020-06-26 GRETA Visuotinio narių susirinkimo dokumentai:

2020- 06-26 VNS-darbotvarke ir protokolas

2019 METŲ SKAIDRUMO ATASKAITA

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Audito išvada dėl Greta_2019 finansinių ataskaitų

2019 stebėtojos ataskaita

2019-06-29 GRETA Visuotinio narių susirinkimo dokumentai:

2019- 06-29 VNS-darbotvarke ir protokolas

Greta_Audito isvada_2018 ir finansinės ataskaitos

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1/2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2

2018 METŲ STEBĖTOJOS ATASKAITA

SKAIDRUMO ATASKAITA 2017

2018- 10-14 GRETA Visuotinio narių susirinkimo dokumentai:

2018- 10-14 VNS-darbotvarke ir protokolas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (6 files merged)

VEIKLOS ATASKAITA (2 files merged)

SKADRUMO ATASKAITOS SANTRAUKA 1 (2 files merged)

Gretutinių teisių asociacijos GRETA ATLYGINIMO PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ pakeitimas 2018 10 14

2018-02-16 GRETA Visuotinio narių susirinkimo dokumentai

VNS protokolas

Skaidrumo ataskaitos veiklos ataskaita 1 (3 files merged)

Skaidrumo ataskaitos finansinė ataskaita 1 (7 files merged)

2017 metu Stebėtojo ataskaita

2017 – 07- 28  GRETA Visuotinio narių susirinkimo dokumentai:

2017- 07-28 VNS-darbotvarke ir protokolas

Gretutinių teisių asociacijos GRETA Įstatai (nauja redakcija nuo 2017.08.07)

Administracinių atskaitymų ir kitų atskaitymų tvarkos aprašas

Licencinių sutarčių išdavimo tvarkos aprašas

Interesų deklaravimo tvarkos aprašas

Nepaskirstytų sumų tvarkos aprašas

2017 – 06 -01 GRETA visuotinio narių susirinkimo dokumentai:

2017-06-01 VNS-protokolas

Audito išvada 2017

Skundu nagrinėjimo taisykles

LEIDIMŲ ADMINISTRUOTI TURTINES TEISES DAVIMO PANAIKINIMO AR PAKEITIMO TVARKA

Priežiūros organo skyrimo tvarka bei metinės individualių interesų deklaracijos pateikimo tvarka

Narių priėmimo tvarka